Trendy jako 20/08/2019 o 00:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 15.6 0.0 0.0 Pn 95 1020.3 0.0
5 minut temu 15.7 0.0 0.0 Pn 95 1020.3 0.0
10 minut temu 15.8 0.0 0.0 Pn 95 1020.4 0.0
15 minut temu 15.9 0.0 0.0 Pn 95 1020.4 0.0
20 minut temu 16.1 0.0 0.0 Pn 95 1020.4 0.0
30 minut temu 16.3 0.0 0.0 Pn 95 1020.2 0.0
45 minut temu 16.2 1.9 1.9 Pn 95 1020.2 2.0
60 minut temu 16.3 0.0 0.0 Pn 95 1020.1 2.0
75 minut temu 16.6 0.0 0.0 Pn 94 1020.1 2.0
90 minut temu 16.8 0.0 3.7 Pn 95 1020.0 2.0
105 minut temu 16.8 1.9 3.7 Pn 95 1020.1 2.0
120 minut temu 16.6 0.0 0.0 Pn 95 1020.1 2.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 19/08/2019 12:18
Wczoraj 2.0 mm Tydzień 4.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 69.4 mm (13 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 69.4 mm ( 78 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 16.3 °C o 00:03 Max > 30 °C 2 dni
Wczoraj 25.1 °C o 00:16 Max > 25 °C 16 dni
Miesi±ć 31.7 °C w 18/08/2019 Najcieplejszy dzień 25.5 °C w 18/08/2019
Rok 33.9 °C w 25/07/2019 Najcieplejsza noc 23.1 °C w 19/08/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 15.6 °C o 00:29 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 16.1 °C o 23:37 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 8.6 °C w 15/08/2019 Najzimniejszy dzień 18.5 °C w 14/08/2019
Rok 8.6 °C w 15/08/2019 Najzimniejsza noc 12.4 °C w 15/08/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1020.3 hPa o 00:00 Dzi¶ 15.6 °C o 00:29
Wczoraj 1009.2 hPa o 00:00 Wczoraj 16.1 °C o 23:37
Miesi±ć  1005.8 hPa w 07/08/2019 Miesi±ć  8.6 °C w 15/08/2019
Rok 1002.6 hPa w 27/07/2019 Rok 8.6 °C w 08/07/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 1.4 mm Wczoraj 2.0 mm
Miesi±ć 187.8 mm Miesi±ć 69.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 443.0 W/m2 o 11:26 Wczoraj 4.7 index o 12:34

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Pn
Poryw 0.0 km/h Pn
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h N o 00:52
Wczoraj 45.0 km/h o 00:52
Miesi±ć 45.0 km/h w 18/08/2019
Rok 53.1 km/h w 01/07/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h N o 00:53
Wczoraj 39.3 km/h o 00:53
Miesi±ć 39.3 km/h w 19/08/2019
Rok 39.3 km/h w 19/08/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 6349.42 km
Rok 6337.76 km