Trendy jako 23/04/2019 o 20:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 13.0 16.7 22.2 Pn 68 1012.8 0.4
5 minut temu 12.9 20.4 22.2 Pn 69 1012.8 0.4
10 minut temu 12.9 14.8 31.5 Pn 69 1012.7 0.4
15 minut temu 12.9 16.7 20.4 Pn 69 1012.8 0.4
20 minut temu 13.0 20.4 25.9 Pn 68 1012.7 0.4
30 minut temu 13.3 24.1 33.3 Pn 68 1012.7 0.4
45 minut temu 13.3 7.4 11.1 Pn 69 1012.8 0.4
60 minut temu 13.3 9.3 9.3 Pn 69 1012.7 0.4
75 minut temu 13.2 16.7 22.2 Pn 69 1012.8 0.4
90 minut temu 13.0 11.1 20.4 Pn 72 1012.8 0.2
105 minut temu 13.2 5.6 9.3 Pn 73 1012.7 0.2
120 minut temu 13.6 9.3 14.8 Pn 72 1012.7 0.2

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.4 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 23/04/2019 18:37
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 8.4 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 8.4 mm ( 29 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.0 °C o 14:52 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 15.4 °C o 18:00 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 21.6 °C w 19/04/2019 Najcieplejszy dzień 16.5 °C w 05/04/2019
Rok 21.6 °C w 19/04/2019 Najcieplejsza noc 13.1 °C w 03/04/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.8 °C o 05:36 Min < 0 °C 4 dni
Wczoraj 2.9 °C o 06:20 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -1.3 °C w 16/04/2019 Najzimniejszy dzień 3.8 °C w 13/04/2019
Rok -1.3 °C w 16/04/2019 Najzimniejsza noc 0.9 °C w 14/04/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1012.2 hPa o 16:04 Dzi¶ 2.8 °C o 05:36
Wczoraj 1016.6 hPa o 18:57 Wczoraj 2.9 °C o 06:20
Miesi±ć  1000.9 hPa w 04/04/2019 Miesi±ć  -2.3 °C w 02/04/2019
Rok 1000.9 hPa w 04/04/2019 Rok -2.3 °C w 02/04/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 2.5 mm Dzi¶ 0.4 mm
Wczoraj 2.9 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 53.4 mm Miesi±ć 8.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 824 W/m2 o 10:53 Dzi¶ 4.2 index o 12:41
Wczoraj 979.0 W/m2 o 12:11 Wczoraj 4.8 index o 11:53

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 17.1 km/h Pn
Poryw 14.5 km/h Pn
Poryw/h 35.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 42.6 km/h N o 14:49
Wczoraj 33.8 km/h o 19:32
Miesi±ć 61.1 km/h w 04/04/2019
Rok 61.1 km/h w 04/04/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 31.8 km/h N o 14:50
Wczoraj 24.1 km/h o 19:33
Miesi±ć 40.1 km/h w 04/04/2019
Rok 40.1 km/h w 04/04/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 159.22 km
Miesi±ć 2641.09 km
Rok 2638.50 km