Trendy jako 19/11/2019 o 06:00

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 6.8 0.0 0.0 Pn 87 1018.4 0.2
5 minut temu 6.8 0.0 0.0 Pn 87 1018.3 0.2
10 minut temu 6.8 0.0 0.0 Pn 88 1018.3 0.2
15 minut temu 6.8 0.0 0.0 Pn 88 1018.3 0.2
20 minut temu 6.8 0.0 0.0 Pn 89 1018.2 0.2
30 minut temu 6.4 0.0 0.0 Pn 90 1018.2 0.2
45 minut temu 6.2 0.0 0.0 Pn 91 1017.7 0.2
60 minut temu 6.1 0.0 0.0 Pn 91 1017.6 0.0
75 minut temu 6.0 0.0 0.0 Pn 92 1017.5 0.0
90 minut temu 5.9 0.0 0.0 Pn 93 1017.6 0.0
105 minut temu 4.6 0.0 0.0 Pn 93 1017.4 0.0
120 minut temu 2.4 0.0 0.0 Pn 90 1017.4 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.2 mm (0.2 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 19/11/2019 05:05
Wczoraj 0.6 mm Tydzień 23.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 24.8 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 24.8 mm ( 111 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 6.8 °C o 05:41 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 13.3 °C o 12:29 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 16.0 °C w 03/11/2019 Najcieplejszy dzień 13.3 °C w 16/11/2019
Rok 16.0 °C w 03/11/2019 Najcieplejsza noc 13.6 °C w 04/11/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.1 °C o 03:45 Min < 0 °C 1 dzień
Wczoraj 5.5 °C o 23:58 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -5.1 °C w 01/11/2019 Najzimniejszy dzień 2.6 °C w 13/11/2019
Rok -5.1 °C w 01/11/2019 Najzimniejsza noc -2.0 °C w 01/11/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1017.1 hPa o 03:07 Dzi¶ 2.1 °C o 03:45
Wczoraj 1007.3 hPa o 06:37 Wczoraj 5.5 °C o 23:58
Miesi±ć  988.2 hPa w 04/11/2019 Miesi±ć  -5.1 °C w 01/11/2019
Rok 988.2 hPa w 04/11/2019 Rok -5.1 °C w 01/11/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.2 mm
Wczoraj 0.4 mm Wczoraj 0.6 mm
Miesi±ć 11.7 mm Miesi±ć 24.8 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 67.0 W/m2 o 13:46 Wczoraj 0.0 index o 00:00

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Pn
Poryw 0.0 km/h Pn
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h N o 14:14
Wczoraj 45.0 km/h o 14:14
Miesi±ć 66.0 km/h w 16/11/2019
Rok 66.0 km/h w 16/11/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h N o 14:19
Wczoraj 39.4 km/h o 14:19
Miesi±ć 43.3 km/h w 16/11/2019
Rok 43.3 km/h w 16/11/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 1822.34 km
Rok 1822.34 km