Trendy jako 28/03/2020 o 21:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 7.6 11.1 14.8 Pn 72 1015.9 0.0
5 minut temu 7.6 11.1 14.8 Pn 71 1015.9 0.0
10 minut temu 7.7 11.1 13.0 Pn 70 1015.9 0.0
15 minut temu 7.8 11.1 13.0 Pn 70 1015.9 0.0
20 minut temu 7.9 11.1 14.8 Pn 69 1015.8 0.0
30 minut temu 8.5 11.1 14.8 Pn 66 1015.8 0.0
45 minut temu 8.4 14.8 16.7 Pn 66 1015.8 0.0
60 minut temu 6.8 11.1 13.0 Pn 65 1015.7 0.0
75 minut temu 7.2 1.9 3.7 Pn 62 1015.7 0.0
90 minut temu 6.9 1.9 3.7 Pn 62 1015.5 0.0
105 minut temu 7.3 3.7 5.6 Pn 62 1015.5 0.0
120 minut temu 7.9 0.0 1.9 Pn 59 1015.4 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 6 dni od ostatniego deszczu w 21/03/2020 07:50
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 4.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 22.6 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 22.6 mm ( 24 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 16.3 °C o 14:49 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 16.9 °C o 14:51 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 18.8 °C w 18/03/2020 Najcieplejszy dzień 13.9 °C w 18/03/2020
Rok 18.8 °C w 18/03/2020 Najcieplejsza noc 10.2 °C w 19/03/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -0.2 °C o 06:34 Min < 0 °C 11 dni
Wczoraj -2.4 °C o 03:20 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -7.7 °C w 24/03/2020 Najzimniejszy dzień -0.4 °C w 22/03/2020
Rok -7.7 °C w 24/03/2020 Najzimniejsza noc -4.2 °C w 24/03/2020
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1014.7 hPa o 17:05 Dzi¶ -0.2 °C o 06:34
Wczoraj 1020.4 hPa o 23:58 Wczoraj -2.4 °C o 03:20
Miesi±ć  993.8 hPa w 03/03/2020 Miesi±ć  -8.3 °C w 25/03/2020
Rok 993.8 hPa w 03/03/2020 Rok -8.3 °C w 25/03/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 2.5 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 2.5 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 42.5 mm Miesi±ć 22.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 603 W/m2 o 12:12 Dzi¶ 2.5 index o 11:55
Wczoraj 568.0 W/m2 o 10:40 Wczoraj 2.5 index o 12:06

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 11.7 km/h Pn
Poryw 9.7 km/h Pn
Poryw/h 24.1 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 24.1 km/h N o 20:27
Wczoraj 20.9 km/h o 14:37
Miesi±ć 70.9 km/h w 12/03/2020
Rok 70.9 km/h w 12/03/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 17.6 km/h N o 20:27
Wczoraj 16.8 km/h o 14:44
Miesi±ć 57.9 km/h w 12/03/2020
Rok 57.9 km/h w 12/03/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 60.68 km
Miesi±ć 4517.30 km
Rok 4517.30 km